Ratujemy Zielone Płuca Poznania. Edycja IV. Myślimy (EKO)logicznie

Edycja IV miała swoją realizację w listopadzie oraz grudniu 2022 roku. Składała się z 3 segmentów, z czego każdy skierowany był do innej grupy docelowej, tak aby edukować możliwie najszerszą grupę odbiorców. Głównymi celami akcji były zwrócenie uwagi na problem zaniku bioróżnorodności w ekosystemach, sposobach zaangażowania człowieka w naprawę tego procesu i edukację jak dbanie o bioróżnorodność i ekosystemu wpływa pozytywnie na klimat.

 

DZIEŃ BIORÓŻNORODNOŚCI

Wydarzenie, które odbyło się 21 listopada. Beneficjentami byli uczniowie klas 7 Szkoły Podstawowej nr 1 na ulicy Hezjoda. Uczestnicy brali udział w programie, który realizował następujące zadania: budowę domków dla owadów pożytecznych, sadzenie łąki kwietnej, sadzenie ogrodu bioróżnorodności w donicach, które to uczniowie wzięli ze sobą i przyozdobili nimi klasy oraz mini-wykład na temat bioróżnorodności przeprowadzany przez kadrę Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. poczęstunek i odpoczynek. Ponadto po warsztatach uczestnicy w wolnych chwilach korzystali z poczęstunku i ciepłych napojów.

SC_TABLICA_ZIELONE_PLUCA_IVed_1
Wydarzenie na Scout Camp Poznań_17_2

EDUKACJA SENIORÓW

W ramach spotkania z seniorami odbył się wykład otwarty z profesorem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Tak, jak bioróżnorodność, i my dbamy o popularyzację zdobywania wiedzy wśród każdej grupy wiekowej. W ramach akcji „Myślimy (eko)logicznie” przygotowaliśmy blok spotkań skierowanych do seniorów i osób starszych. Ich tematem jest istota bioróżnorodności i wskazanie działań na rzecz ochrony przyrody.

 

KONSPEKTY ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH

W ramach realizacji projektu, przygotowane zostały również konspekty zajęć programowych, mających na celu edukację młodych osób nt. bioróżnorodności. Konspekty przygotowane zostały pod realizację zbiórek zuchowych i harcerskich, ale również do wykorzystania przez nauczycieli w ramach propozycji edukacyjnej. Stworzone zostały 3 konspekty skierowane do 3 grup wiekowych: dzieci w wieku 6-10 lat, dzieci w wieku 10- 13 lat, młodzieży w wieku 13- 16 lat.

Pobierz materiały do zajęć:

mika-baumeister-DJCP_L51DaA-unsplash