O nas 

Parę słów….

 

Jesteśmy nowopowstałą Fundacją Wspólny Nurt, głęboko zakorzenioną w działaniu skautowym i podążającą w myśl harcerskich ideałów.

Prywatnie jesteśmy członkiniami i członkami środowiska harcerskiego- Szczepu Herkulesa Podolany-Strzeszyn- z którym ściśle współpracujemy. Ponadto jesteśmy kwalifikowanymi instruktorami w pracy z dzieci i młodzieżą oraz pracujemy wolontaryjnie w różnych placówkach edukacyjnych. Współpracujemy z pobliskimi Radami Osiedli, Lasami Poznańskimi, Miastem Poznań oraz różnymi innymi firmami oraz instytucjami.

Podczas realizacji naszego projektu skupić się chcemy na edukacji w zakresie życia bliższego naturze, na szerzeniu idei skautowej służby oraz na propagowaniu harmonijnego, wolniejszego, bardziej świadomego stylu życia. Dodatkowo tak bardzo hołubione przez nas poczucie wspólnoty, motywuje nas do dzielenia się serdecznością, uśmiechem, spokojem i naturalnością.

Ojciec założyciel scoutingu na świecie, Robert Baden-Powell, mawiał: „Zostawmy ten świat choć trochę lepszym niż go zastaliśmy”. To nasza dewiza i nasz nadrzędny cel!

ekipa scout camp młodzi ciekawi pracujący ludzie
Prowadzenie akcji sprzątania świata

Nasze cele

Scout Camp ma być miejscem multifunkcyjnym, spójnie łączącym klimat scoutowego centrum z funkcją pola biwakowego. Pragniemy stworzyć miejsce z pasją, mające edukować w zakresie ekologii, szerzyć idee slow life, a przy okazji zaproponować miejsce wypoczynku, wspaniale przeżytych chwil, wypełnione momentami spokoju i wytchnienia.

Chcemy być wizytówką środowiska skautowego oraz obowiązkowym do odwiedzenia miejscem na mapie Poznania.

Przestrzeń

Mapa campingu Scout Camp Poznań

Teren znajduje się na przedmieściach Poznania nad Jeziorem Strzeszyńskim, leżący na powierzchni 4 ha lasu.

 

teren scout camp poznań przed rewitalizacją
wizualizacja scout camp poznań po rewitalizacji

Pomysło­dawca oraz podmiot prowadzący

 

Scout Camp Poznań jest projektem „Fundacji Wspólny Nurt”. Jej statutowymi celami są m.in. poprawa dobrostanu człowieka poprzez edukację, ochrona środowiska i ekologii, promocja kultury i aktywności fizycznej, upowszechnianie samorozwoju i pracy nad sobą, tworzenie więzi lokalnych oraz turystyka i rekreacja.

Realizacja tych celów następuję poprzez m.in. prowadzenie działalności turystycznej, upowszechnienie pozaszkolnych form realizacji obowiązku szkolnego i nauki, organizację imprez okolicznościowych i towarzyszących, organizację szkoleń/warsztatów/konferencji oraz stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka.

Działalność Fundacji adresowana jest do dzieci i młodzieży, dorosłych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami, społeczności lokalnych, grup narażonych na wykluczenie, innych organizacji pozarządowych oraz zwierząt.

Nadrzędnym celem jednak jest przede wszystkim, w myśl założyciela skautingu na świecie- Roberta Baden-Powell’a- pozostawienie tego świata choć trochę lepszym niż go zastaliśmy!

Bądź częścią tej przygody razem z nami!

 

BĄDŹMY W KONTAKCIE

KONTAKT

Scout Camp Poznań – Strzeszynek
ul. Koszalińska 32
60-480 Poznań

hello@scoutcamp.pl

NAPISZ DO NAS