52°27’53”N,16°49’40”E

Nocuj na

Pyrcamp

Kim jesteśmy?

Scout Camp – idea Fundacji Wspólny Nurt, której celem jest zanurzenie się w klimacie skautowo-kempingowego spokoju, ciepła ogniska i wspólnoty, którą wspólnie mamy zamiar stworzyć. Przy wsparciu członków Szczepu Herkulesa Podolany-Strzeszyn oraz innych instytucji pragniemy wszechstronnie edukować i szerzyć ideę slow-life.