Zyskaj energię!

Zyskaj energię! Razem dbajmy o energię

W 2023 roku Scout Camp Poznań współorganizował projekt: „Zyskaj energię!” Fundacja Wspólny Nurt podjęła się kolejnej inicjatywy mającej na celu podnoszenie świadomości ekologicznej i rozwijanie trwałych postaw odpowiedzialności społecznej wśród mieszkańców Poznania. Projekt został stworzony w celu zwrócenia uwagi społeczeństwa na temat energii elektrycznej – jej istoty, różnych źródeł (w tym energii niekonwencjonalnej i odnawialnych) oraz sposobów oszczędzania w każdym domu.

Fundacja ma na uwadze cele zrównoważonego rozwoju i w swojej codziennej działalności stara się realizować idee zawarte w SDG, zwłaszcza dotyczące „Czystej i dostępnej energii”, „Działań w dziedzinie klimatu”, „Dobrej jakości edukacji” oraz „Życia na lądzie”. Wszystkie działania Fundacji promują zrównoważony rozwój i szerzą idee odpowiedzialności za nasz świat. Każda kolejna inicjatywa przyczynia się do wzrostu liczby świadomych obywateli, którzy troszczą się o naszą planetę.

Realizacja tego projektu nie byłaby możliwa bez wsparcia partnera Fundacji Enea Operatora.

Zyskaj energię!
Zyskaj energię!
Zyskaj energię!

WARSZTATY

Wydarzenie, które odbyło się wiosną 2023 roku. Beneficjentami akcji byli uczniowie klas 7 i 8 z poznańskich szkół podstawowych, zrzeszonych w ramach Szczepu Herkulesa Podolany – Strzeszyn- środowiska harcerskiego, działającego na terenie wyżej wymienionych osiedli.

Uczestnicy brali udział w programie, który składał się części wykładowej oraz warsztatowej.

Po zakończonych zajęciach na uczestników czekał drobny, zdrowy poczęstunek oraz ciepła kawa, herbata i soki.

KONSPEKTY

W ramach realizacji projektu, przygotowane zostały również konspekty zajęć programowych mających na celu edukację młodych osób nt. szeroko rozumianej energii oraz sposób jej oszczędzania.

Konspekty przygotowane zostały pod realizację zbiórek zuchowych i harcerskich, ale również do wykorzystania przez nauczycieli w ramach propozycji edukacyjnej.

Stworzone zostały 3 konspekty, skierowane do 3 grup wiekowych: dzieci w wieku 6-10 lat, dzieci w wieku 10-13 lat, młodzieży w wieku 13-16 lat.

Energia, czyli
w trosce o nasze
wspólne dobro

PLAKATY

W ramach akcji stworzone zostały projekty plakatów edukacyjnych, zwracających uwagę na tematy poruszane w akcji. Rozwieszone zostały one w instytucjach oświatowych na terenie osiedli Podolany i Strzeszyn (a dokładnie przy wejściu do Szkoły Podstawowej nr 62, na korytarzach Szkoły Podstawowej nr 1, w szatniach Przedszkola nr 142 im. Marcina Rożka oraz przy salach w Przedszkolu nr 121) w ramkach OWZ. Ramki zakupione zostały w ramach realizacji poprzedniej akcji edukacyjnej pt. “Przyjazna akcja plakatowa” z tym samym partnerem, tj. Eneą Operator.

Zyskaj energię!
Zyskaj energię!
Zyskaj energię!
Zyskaj energię!

PARTNERZY

Realizacja przedsięwzięcia nie doszłaby do skutku, gdyby nie wsparcie głównego partnera – Enea Operator. Ponadto w realizacji zadania wzięli udział harcerze ze Szczepu Herkulesa Podolany-Strzeszyn. Całość realizacyjna odbyła się na ternie Scout Camp Poznań.

Dziękujemy wszystkim podmiotom za wsparcie oraz wiarę w pożyteczność naszych działań statutowych!

Zyskaj energię!
Zyskaj energię!